Sklug

Z Linux.sk

Prejsť na: navigácia, hľadanie

SKLUG - Slovenské združenie používateľov operačného systému Linux (Slovak Linux Users Group) je občianske združenie založené v roku 1999 podporujúce šírenie a výmenu informácií o operačnom systéme GNU/Linux a veciach súvisiacich.

Cieľom združenia je zoskupovať vývojárov, správcov a používateľov operačného systému GNU/Linux, vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj, využitie a propagáciu tohto operačného systému, vykonávať publikačnú činnosť, poriadať prednášky, odborné semináre, konferencie, vzdelávacie akcie pre svojich členov i širokú verejnosť. SKLUG je prevádzkovateľom domény linux.sk a úzko spolupracuje so združením Progressbar pri organizovaní InstallFestov a iných akcií.

Oficiálne stránky nájdete na adrese http://www.sklug.sk.

Osobné nástroje
Začíname s Linuxom